Välkommen till Viksbergs båtklubb!

 

Vi är en liten båtklubb med ca 100 medlemmar belägen längst in i Viksbergs viken strax 5km nordost om Södertälje.

 

Priser för 2021

Nyckeldep
300 kr
Medlemsavgift
300 kr
Städavgift (Återfås om man deltar på städdag)
2 x 200 kr
Pål-plats nr 1-6
800 kr
Pål-plats nr 7-36 1200 kr
Bom-plats nr 37-90
1600 kr
Bom-plats extra bred
2100 kr
Boj
1600 kr