Välkommen till Viksbergs båtklubb!

 

Vi är en liten båtklubb med ca 100 medlemmar belägen längst in i Viksbergs viken strax 5km nordost om Södertälje.

 

Priser för 2024

Nyckeldep
300 kr
Medlemsavgift
500 kr
Städavgift (Återfås om man deltar på städdag)
2 x 250 kr
Pål-plats nr 1-6  8-14 1000 kr
Pål-plats nr 7-19 16-36 1500 kr
Bom-plats nr 21-90
2000 kr
Bom-plats extra bred
2625 kr
Boj
2000 kr
Inträdesavgift 1000 kr